DO SZÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

na rok szkolny 2022/2023

 

 

WNIOSEK 
Dokumenty potwierdzające kryteria uzupełniające
Wzór oświadczenia o wielodzietności rodziny kandydata
Zasady punktowania osiągnięć kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022-2023
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją do szkoły
Potwierdzenie woli podjęcia nauki