DO SZÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

na rok szkolny 2023/2024

 

 

WNIOSEK 
Dokumenty potwierdzające kryteria uzupełniające
Wzór oświadczenia o wielodzietności rodziny kandydata
Zasady punktowania osiągnięć kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023-2024
Potwierdzenie woli podjęcia nauki  

 

Lista szkół ponadpodstawowych w Zielonej Górze