DO SZÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

 

WNIOSEK 
Dokumenty potwierdzające kryteria uzupełniające
Wzór oświadczenia o wielodzietności rodziny kandydata
Zasady punktowania osiągnięć kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020-2021
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją do szkoły
Potwierdzenie woli podjęcia nauki