DOKUMENTY DO POBRANIA

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

Pełnomocnictwo dla rodzica

Katalog wydatków i zasady rozliczania stypendiów szkolnych