Zapraszamy Rodziców i Uczniów do korzystania z informacji dotyczących EGZAMINU ÓSMOKLASISTY.

W roku 2019-2021 ósmoklasista przystępuję do egzaminu z trzech obowiązkowych przedmiotów:

- język polski

- matematyka

- język obcy nowożytny.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w linku:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

Oto przykładowe arkusze egzaminacyjne:

- język polski

- matematyka

- język angielski, język niemiecki

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/arkusze-pokazowe-grudzien-2017