Mobirise Web Page Builder

Projekt przewiduje dwa rodzaje wyjazdów dla nauczycieli – wyjazdy projektowe oraz wyjazdy szkoleniowe:

Rok szkolny 2016/2017:
- październik 2016 - Hiszpania - wizyta projektowa
- marzec 2017 - Portugalia - wizyta szkoleniowa
- maj - Polska - wizyta projektowa

Rok szkolny 2017/2018:
- marzec 2018 - Włochy - wizyta szkoleniowa
- maj 2018 - Hiszpania - wizyta projektowa