Inspektor ochrony danych: Kamil Kolenik, tel. 880 100 367, adres email: iod1@cuw.zielona-gora.pl

___________________________________________________

Obowiązek informacyjny – RODO- dla rodziców/prawnych opiekunów

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych        w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Zielonej Górze informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych uczniów, rodziców, prawnych opiekunów oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

 

 

 

___________________________________________________