Data: 2020-09-28

Na podstawie § 11ga ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493, z późn. zm.),

Zarządzam

powołanie Komisji Nadzorującej przebieg III etapu zawodów Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z:

Dyrektor

Adam Szymczak

 

Organizacja III etapu (wojewódzkiego) Konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych.

 

Organizacja konkursów przedmiotowych prowadzonych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021

 

Zmiany terminów wojewódzkich konkursów przedmiotowych – rok szkolny 2020/2021

 terminy konkursów 2021