Zachęcamy absolwentów Szkoły Podstawowej nr 1 w Zielonej Górze, a także inne osoby, którym bliskie są dzieje placówki, do zapoznania się z publikacją

„Zarys dziejów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Zielonej Górze”.

      Monografia powstała  w 70-tą rocznicę utworzenia szkoły i jest wyrazem podziękowania  pracownikom oraz uczniom, którzy tworzyli jej historię i klimat.

Wszystkich zainteresowanych nabyciem monografii prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły (osobiście lub telefonicznie 68 326 48 86).