Informator dla Rodziców

 

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Niezbędne dokumenty:

dla dzieci z rejonu szkoły

zgłoszenie

 

 

dla pozostałych dzieci

wniosek

załącznik do wniosku

oświadczenie - krewni zamieszkują w obwodzie szkoły

oświadczenie - uczęszczanie do przedszkola w obwodzie szkoły

oświadczenie - rodzeństwo w szkole

oświadczenie - rodzice pracują w naszej szkole

 

Informacje dodatkowe:

wykaz przedszkoli

 obwód SP1 dla klas I