Regulamin Rady Rodziców

Data: 2022-11-17

15. listopada 2022 roku w Szkole odbył się "Przegląd piosenki i pieśni patriotycznej". Niezwykle wzruszające chwile. Gratulujemy uczestnikom występu a wychowawcom zaangażowania w przygotowanie wychowanków do występu.

Rada Rodziców dofinansowała zakup nagród książkowych dla uczestników w wysokości 125,74 zł.

Data: 2022-11-04

"Już pierwsze działania za nami. W październiku 2022 roku na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 odbył się konkurs "Parasol Pani Jesieni" Rada Rodziców dofinansowała zakup nagród, przekazując kwotę 135 złotych.
Serdecznie dziękujemy Paniom: M. Lipińska, M. Antkiewicz, U. Barczyszyn, J. Sztejna za inicjatywę."

Rada Rodziców