W latach 2017 – 2023 pod patronatem PTE realizowany będzie projekt „Świat nauki – nowe   standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”, którym również objęci zostali uczniowie naszej szkoły. Raz w semestrze każda klasa będzie miała okazję skorzystać ze specjalnej oferty zajęć przygotowanych w Centrum Nauki Keplera – Centrum Przyrodnicze i Planetarium Wenus. Natomiast w szkole odbywać się będą dwa razy w miesiącu zajęcia wyrównawcze z matematyki i przyrody.

 

_________________________________