ROK SZKOLNY 2021/2022

DRUK ZGŁOSZENIA SZKODY

 

JAK NALEŻY ZGŁOSIĆ SZKODĘ

 

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA I RODO

 

ZGODA INDYWIDUALNA NA UBEZPIECZENIE

 

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

 

 

 

DRUK ZGŁOSZENIA SZKODY

 

JAK NALEŻY ZGŁOSIĆ SZKODĘ

 

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA I RODO

 

ZGODA INDYWIDUALNA NA UBEZPIECZENIE

 

 

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

DRUK ZGŁOSZENIA SZKODY

 

JAK NALEŻY ZGŁOSIĆ SZKODĘ

 

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA I RODO

 

 

___________________________________________________________________________

ROK SZKOLNY 2018/2019

DRUK ZGŁOSZENIA SZKODY

 

JAK NALEŻY ZGŁOSIĆ SZKODĘ

 

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

 

REKOMENDACJA

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

_______________________________________________________________________

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

DRUK ZGŁOSZENIA SZKODY

 

JAK NALEŻY ZGŁOSIĆ SZKODĘ

 

TABELA USZCZERBKÓW

 

Aneks do tabeli uszczerbków

 

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

 

_______________________________________________________________________

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

DRUK ZGŁOSZENIA SZKODY

 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA

 

JAK NALEŻY ZGŁOSIĆ SZKODĘ

 

TABELA USZCZERBKÓW

 

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

 

 

 

_______________________________________________________________________

ROK SZKOLNY 2015/2016

 

 

 

DRUK ZGŁOSZENIA SZKODY

 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA

 

JAK NALEŻY ZGŁOSIĆ SZKODĘ

 

TABELA USZCZERBKÓW

 

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA