Historia szkoły

      Dnia 16 sierpnia 1945 roku gmach przy Placu Słowiańskim nr 15 napełnił się gwarem polskich dzieci - rozpoczęto rok szkolny w Zielonej Górze.
      W sierpniu 1945 roku naukę rozpoczęło w siedmiu klasach 281 dzieci przybyłych z różnych stron Polski.
      Grono pedagogiczne liczyło 9 osób, pierwszym kierownikiem był p.Brunon Anders.
    Puliczna Szkoła Powszechna nr 1 była pierwszą szkołą powszechną w Zielonej Górze.
      Ogromne było zaangażowanie Komitetu Rodzicielskiego w dożywianie dzieci, organizację wycieczek, wypoczynku wakacyjnego, pomoc finansową szkole.
      W 1967 roku pierwsza Publiczna Szkoła powszechna w Zielonej Górze została zlikwidowana. Reaktywowano ją dopiero w 1973 roku w nowym budynku przy ulicy Gwardii Ludowej 17 - obecnie ul. Stefana Wyszyńskiego.
      Najwięcej dzieci przypadło na lata 1975-1986, uczyło się wówczas ponad 1000 uczniów. W następnych latach liczba ta systematycznie spadała. Obecnie w naszej szkole uczy się 761 dzieci, w 29 oddziałach a grono pedagogiczne liczy 55 osób.