Szkoła Podstawowa nr 1
       ul. Wyszyńskiego 17   65-536 Zielona Góra

e-mail: sp1zg@onet.pl
NIP:  929-105-41-51
REGON:  970534294
 

TELEFON: 683264886
FAX: 683264886

Numery wewnętrzne

Opis

102

Wicedyrektor Anna Radczyc-Grzelak
103 Wicedyrektor Regina Sobków
104 Fax
106 Pedagog VI-VIII Jolanta Garbowska
122 Pedagog I-III Marta Graba
105 Księgowość
120 Kierownik gospodarczy
121 Logopeda
117 Pielęgniarka szkolna
107 Pokój nauczycielski
110 Biblioteka
113 Świetlica