Ocenianie szkolne w Szkole Podstawowej nr 1
 im. Henryka Sienkiewicza w Zielonej Górze

Ocenanie szkolne

 Data: 2023-11-07     Przedmiotowe zasady oceniania

 

 Biologia, przyroda klasy 4-8

 

Wychowanie fizyczne  w klasach 4-8

 Informatyka klasy 4 - 8

 

Chemia

 

Technika

 

 Matematyka

 

 Fizyka

 

 Geografia

 

 Język polski

 

 Język angielski i niemiecki klasy 4-8

 

Edukacja wczesnoszkolna
Historia Wos klasy 4-8
Muzyka  4-7
Ocenianie zachowania
Religia klasy 1-8
Przedmiotowe zasady oceniania Edukacja dla bezpieczeństwa
Przedmiotowe zasady oceniania  z plastyki

 

       

 

 

 

Bez nazwy