O B I A D Y  S Z K O L N E

_______________________________________________________________________

                                                                                                                         

Odpisy za obiady należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie w świetlicy szkolnej nie później niż do godziny 15.00 dnia poprzedzającego nieobecność dziecka.

________________________________________________________________________

JADŁOSPIS

ROCZNY HARMONOGRAM WPŁAT NA OBIADY

  REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

 

ZWROT ZA NIEWYKORZYSTANE OBIADY SZKOLNE - DRUK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bez nazwy