Data: 2024-06-21

15 czerwca 2024r. Turystyczne zakończenie roku szkolnego z książką

piesza wycieczka.

15 czerwca 2024r. koło turystyczne SP 1 zorganizowało wycieczkę ph. „Turystyczne zakończenie roku szkolnego z książką” . W programie zaplanowaliśmy : wyjście do zielonogórskiej Palmiarni- spacer, jej zwiedzanie . W odpowiedzi na apel szkolnej biblioteki zorganizowaliśmy piknik z ulubioną książką, prezentację ciekawych lektur  dla dzieci, wspólne czytanie. Pani Bożena przeczytała opowiadanie pt. „Kogo prosić o pomoc” z Poradnika małego skauta autorstwa M. Przewoźniaka. Jest to tekst o tym , jak sobie poradzić w przypadku zagubienia się rodzicom. Po tej czytelniczej części organizatorzy wyszli z propozycją zabaw ruchowych z wykorzystaniem własnego sprzętu sportowego – hula-hop, skakanek. Ze względu na deszcz - ta część programu odbyła się już na terenie szkoły pod koniec wycieczki . Zwiedziliśmy Palmiarnię, w kawiarni skorzystaliśmy z poczęstunku,  nagrodziliśmy też najaktywniejszych członków turystycznej społeczności SP 1.  Tego dnia wykonano ok. 15.000 kroków. Wycieczkę prowadziły nauczycielki : p. J. Szumilas i p. B. Waszczyk. Link do albumu:

https://photos.app.goo.gl/PY1Seq6ou5nj7hvS7

Data: 2024-06-04

„Zielona Góra- moje Miasto. Z wizytą w Centrum Przyrodniczym  20 stycznia 2024r.

W styczniu uczniowie z koła turystycznego i uczniowie naszej Szkoły wybrali się na pieszą wycieczkę pod hasłem „Zielona Góra-moje miasto. Z wizytą w Centrum Przyrodniczym”. Celem tego edukacyjnego spaceru było: Zapoznanie z nowoczesną placówką edukacyjną, która bawi ucząc i uczy bawiąc - Centrum Przyrodniczym- perełką turystyczną Zielonej Góry. Przybliżenie uczniom wiedzy z dziedzin nauki : fizyki, biologii, wiedzy o człowieku i Ziemi. Zwiedzenie ekspozycji stałych i czasowych Centrum. Integrowanie się uczniów z  grupy turystycznej oraz włączenie do niej nowych uczniów. Wyrabianie nawyku racjonalnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu, podnoszenie sprawności ruchowej i fizycznej uczniów. W tym edukacyjnym spacerze wzięło udział 24 uczniów z klas 1-8. Przeszliśmy ulicami: Zamkową do Pomnika K. Lisowskiego, ul. K. Lisowskiego, ul. 1Maja – do Ronda Nauczycieli Tajnego Nauczania. W Centrum poznawaliśmy tajniki fizyki, biologii, wiedzy o człowieku i Ziemi. Wycieczka podobała się uczniom. Prowadziły ją panie: J. Szumilas i B.Waszczyk. Jak zawsze działania edukacyjne nauczycieli wsparli uczniowie z klas starszych. Link do zdjęć – poniżej.

Zielona Góra-moja mała Ojczyzna. Park Tysiąclecia i Park Winny- spacer edukacyjny. Zabawy ruchowe w Parku Winnym. Zwiedzanie Palmiarni- 16 marca 2024r.

W marcu 2024r. postanowiliśmy wybrać się na kolejną  pieszą wycieczkę. Był to edukacyjny i rekreacyjny spacer  ph. „Zielona Góra-moja mała Ojczyzna. Park Tysiąclecia i Park Winny”. Jego celem było zapoznanie uczniów z historią Parku Tysiąclecia oraz z jego obecnym przeznaczeniem, atrakcjami turystycznymi, rekreacyjnymi - po renowacji tego miejsca. Zapoznanie z unikatową, egzotyczną roślinnością Zielonogórskiej Palmiarni i jej innym atrakcjami. Nabywanie umiejętności z zakresu kultury spożywania posiłków i zachowania się w miejscach publicznej konsumpcji. Jak zawsze zwracaliśmy uwagę na kondycję i integrację grupy turystycznej. W prozdrowotnym i edukacyjnym wyjściu uczestniczyło 28 uczniów z klas 1-8. Wycieczkę prowadziły przy wsparciu starszych uczniów panie: Jolanta Szumilas i Bożena Waszczyk, link do zdjęć poniżej.

                                                                                                                                           

„Ogród Botaniczny w Zielonej Górze dawniej i dziś"- 27 kwietnia 2024r.

Wiosna obudziła się dość niespodziewanie wcześnie w tym roku kalendarzowym. Zatem korzystając z pięknej – niemal letniej pogody - postanowiliśmy zorganizować wycieczkę do Zielonogórskiego Ogrodu Botanicznego. Jej celem oprócz podziwiania darów przyrody i wiosennej roślinności było : poznanie historii Ogrodu Botanicznego. Zapoznanie z  jego obecną funkcją i zasobami ( florą i fauną ). Rozwijanie u uczniów postawy dbałości o zdrowie własne i innych osób oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu. Wyrabianie sprawności fizycznej dzieci. Do Ogrodu przeszliśmy spod Szkoły leśną ścieżką, zwiedziliśmy Ogród. Odbyły się też zawody sportowe z nagrodami z wykorzystaniem sprzętu sportowego: hula- hop, skakanek, piłek. Wszyscy zostali obdarowali drobnymi niespodziankami. Zaś najlepsi w sportowych rywalizacjach otrzymali nagrody. Z posiłku w naleśnikarni przy ulicy Ptasiej skorzystało niewielu uczniów, duży upał spowodował , że największą popularnością w tym dniu cieszyły się lody. W spacerze wzięło udział 27 uczniów z klas 1-8. Spacer edukacyjny prowadziły panie: J. Szumilas , B.Waszczyk. Link do zdjęć poniżej.

"Śladami historii- z wizytą w Parku Piastowskim"- spacer edukacyjny. Piknik na "Piast Polanie". Zabawy ruchowe z wykorzystaniem sprzętu sportowego, przejście szlakiem na Górę Tatrzańską i do Ogrodu Botanicznego.  Zwiedzanie i zabawy w Mini zoo

25 maja 2024r. wybraliśmy się na pieszą wycieczkę ph. "Śladami historii- z wizytą w Parku Piastowskim". Oprócz tego na prośbę uczniów przygotowaliśmy jeszcze inne atrakcje tj. piknik na „Piast Polanie” , zabawy ruchowe z wykorzystaniem sprzętu sportowego (skakanki, piłki, hula- hop) i sprzętu do ćwiczeń - dostępnego  w Parku Piastowskim. Zdobyliśmy Górę Tatrzańską. Było to bardzo szybkie podejście i zejście z tej góry.  Przeszliśmy też leśnym szlakiem do Ogrodu Botanicznego. Tam zwiedzaliśmy  i bawiliśmy się głównie w Mini zoo. Na poprzedniej wycieczce nie wystarczyło nam czasu , by dokładniej poznać to atrakcyjne turystycznie miejsce odpoczynku zielonogórzan i innych gości. Powrót do Szkoły jak zawsze ok. godz. 13.30.   Cele spaceru zostały w pełni zrealizowane. A było to : zapoznanie z historią Parku Piastowskiego i jego piastowskimi korzeniami. Integracja grupy turystycznej oraz włączenie do działań turystycznych nowych uczniów. Wspólne zabawy, poprawa sprawności psychofizycznej uczniów oraz wdrażanie turystycznych zasad. W spacerze uczestniczyło 22 uczniów. Prowadziły go panie: J. Szumilas, B. Waszczyk. Zdjęcia poniżej.

Data: 2024-01-04

Koło Turystyczne 2023/2024

„Bachusikowym szlakiem” - 07 października 2023r.

Wycieczka pod hasłem „Patriotycznym szlakiem”- 18 listopada 2023r.

Wycieczka piesza ph. „Zielona Góra – zabytki, które musisz zobaczyć

z Mikołajkową niespodzianką” -  9 grudnia 2023r.