Data: 2024-06-05

Regulamin świetlicy SP 1

Procedura przyjmowania i odbierania uczniów objętych opieką świetlicową oraz samodzielnych wyjść

Kryteria objęcia ucznia opieką świetlicową

obowiązek informacyjny - świetlica szkolna

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy 2024 2025

obowiązek informacyjny - odbiór ucznia ze szkoły

Data: 2024-06-18

Data: 2024-05-09

Data: 2024-04-17


Data: 2024-03-20

Data: 2024-03-18

Data: 2024-03-13

Data: 2024-01-11

Data: 2023-11-17

Świetlica 2023 2024

 

 

 

 

 

swietlica_ 2017_05_05_2023-05-15