mobirise.com

Projekt "CHANGE" dotyczy włączania dzieci z autyzmem oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w powszechnej edukacji.

Projekt został złożony w Hiszpanii (przez szkołę hiszpańską – koordynatora projektu) i uzyskał bardzo dobrą ocenę oraz wysokie miejsce – III w całej Hiszpanii.

Projekt jest zaplanowany na dwa lata (wrzesień 2016-sierpień 2018).


Działania zaplanowane w projekcie to m. in. stworzenie Europejskiego Przewodnika nt. włączania uczniów autystycznych w powszechnej edukacji, stworzenie filmów szkoleniowych, wdrożenie "przerw włączających", zorganizowanie Dnia Autyzmu, Biegu Solidarności oraz wiele mniejszych działań.

Blogi projektowe szkół partnerskich:
Hiszpania: http://erasmuschange.blogspot.com.es/
Portugalia: http://erasmuspluschange.blogspot.com/
Włochy: http://change4autismo.blogspot.com/