Ocenianie szkolne w Szkole Podstawowej nr 1
 im. Henryka Sienkiewicza w Zielonej Górze

Ocenanie szkolne

      Przedmiotowe zasady oceniania

 

Chemia, Przyroda, Biologia, Fizyka, Geografia klasy 4-8

 

 Informatyka klasy 4 - 8

 

 Matematyka

 

 Język angielski i niemiecki  w Klasach 1-3

 

 Język polski

 

 Język angielski i niemiecki

 

Edukacja wczesnoszkolna
Historia klasy 4-8
Muzyka  4-7
Ocenianie zachowania
Przedmiotowe zasady oceniania Edukacja dla bezpieczeństwa

 

       

 

 

 

Bez nazwy