Ocenianie szkolne w Szkole Podstawowej nr 1
 im. Henryka Sienkiewicza w Zielonej Górze

      Przedmiotowe zasady oceniania

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA ZAJĘCIACH Z JĘZYKA OBCEGO DLA KLAS IV – VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH MATEMATYKI  

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO w klasach. IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA ZAJĘCIACH KOMPUTEROWYCH DLA KLAS 4-6

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA ZAJĘCIACH KOMPUTEROWYCH DLA KLAS 1-3 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  Z MUZYKI 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIENIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA 4 ZAJĘCIA TECHNICZNE  

PRZEDMIOTOWY  SYSTEM  OCENIANIA  KLASA   5 – 6 ZAJĘCIA  TECHNICZNE   ”

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH IV-VI  

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII  

 

       

 

 

 

Bez nazwy