AKTUALNOŚCI
Kadra
Specjaliści szkolni
Rada Rodziców
Statut szkoły
Plan pracy szkoły 2021/2022
Program wychowawczo-profilaktyczny
Ocenianie szkolne
RODO
Duplikaty dokumentów szkolnych
Warunki ubezpieczenia
Wykaz podręczników 2022/2023
Spotkania z rodzicami
Wywiadówka profilaktyczna
Porady dla rodziców
KONTAKT
Certyfikaty
Historia szkoły
Jubileusz 70-lecia szkoły
Deklaracja dostępności

 
Biblioteka
 Świetlica szkolna
Szkolne obiady
Projekt "Świat nauki"
Konkursy przedmiotowe
 Konkursy językowe
Współpraca z zagranicą
Erasmus+
Deutsch ist einfach!
Zajęcia pozalekcyjne
Sekcja szachowa PION
Uzdolnieni SP1
Wolontariat
Koło turystyczne
 
Dziennik elektroniczny
Teams instrukcja
Teams instalator
Office 365
Classroom
Kronika klasy 5a
Karta rowerowa
Egzamin ósmoklasisty
Nabór do szkół ponadpodstawowych
FreeWebsiteTranslation.com

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Zielonej Górze 65-536 Zielona Góra/b> ul. St. Wyszyńskiego 17    sp1zg@onet.pl