AKTUALNOŚCI
Plan lekcji
Kadra
Specjaliści szkolni
Rada Rodziców
Statut szkoły
Plan pracy szkoły 2023/2024
Program wychowawczo-profilaktyczny
Program wychowawczo-profilaktyczny modyfikacje
Ocenianie szkolne
RODO
Duplikaty dokumentów szkolnych
Warunki ubezpieczenia
Spotkania z rodzicami
Wykaz podręczników 2024/2025
Wywiadówka profilaktyczna
Porady dla rodziców
KONTAKT
Certyfikaty
Historia szkoły
Jubileusz 70-lecia szkoły
Deklaracja dostępności
 

 
Biblioteka
 Świetlica szkolna
Szkolne obiady
Konkursy przedmiotowe
Współpraca z zagranicą Erasmus+
Deutsch ist einfach!
Zajęcia pozalekcyjne
Godziny konsultacji
Akademia Szachowa
Uzdolnieni SP1
Wolontariat
Koło turystyczne
Dziennik elektroniczny
Teams instrukcja
Office 365
Classroom
Kronika klasy 7a
Karta rowerowa
Egzamin ósmoklasisty
Nabór do szkół ponadpodstawowych
FreeWebsiteTranslation.com

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Zielonej Górze 65-536 Zielona Góra/b> ul. St. Wyszyńskiego 17    sp1zg@onet.pl